צו הריסה מנהלי

מה ניתן לעשות במקרה של צו הריסה מנהלי

צו הריסה מנהלי: בענף הבנייה, כל הליך של בנייה נדרש לאישורים מתאימים. אין זה סוד כי במקרה של היתרי בנייה, מדובר בביורוקרטיה מורכבת ומעייפת שעלולה להתארך חדשים ואף שנים, אך עם זאת אסור להתעלם מחשיבותם ונחיצותם העילאית של היתרי בנייה, אשר מבטיחים בנייה מורשית ובטוחה שעברה את כל הבדיקות הנדרשות וקיבלה היתר.

לעתים, נעשות עברות, בשוגג או במכוון, בפרויקטים בבנייה וגם בדירות קיימות, בהן בעלי הדירה מחליטים ומבצעים באופן פרטיזני סגירה לא חוקית של חדר או מרפסת, או הגדלת הדירה. בנייה ללא היתר היא בנייה מסוכנת ועבירה על החוק, והיא עילה להוצאת צו הריסה. לאחר הוצאת צו מנהלי, מתבצעת הדבקת מסמכי הצו בנכס, אשר מהווים בסיס למתן הצו בנכס.

איך פועלים במקרה של  צו הריסה מנהלי?

הנ"ל, הינו צו שמוציאה הועדה המקומית, זהו צו המוצא כנגד כל סוג של בנייה שנעשתה  ללא היתר. צו זה מאפשר הליך מנהלי מהיר להריסת מבנה בזמן קצר לאחר הוצאת הצו. צו הריסה הוא הליך מהיר אך הוא לא סוף דבר, על פי החוק ניתן לערער על צו הריסה. לכן מומלץ לכל מי שמקבל צו הריסה ומעוניין לערער עליו,לפעול במהירות האפשרית על מנת להגיש לבית המשפט ,בקשה לביטול צו ההריסה, בהתאם לעילות הקבועות בחוק.

כדאי לדעת כי צו הריסה ניתן לביצוע בתוך עשרים וארבע שעות, ולא יאוחר משלושים ימים מתאריך הוצאת הצו או התאריך בו דחה בית המשפט את הבקשה לביטול הצו.

האם הוא ניתן לביטול?

העילות בגינן ניתן לבטל צו הריסה מנהלי הן מצומצמות ביותר, בדרך כלל הגשת ערעור ובקשה לביטול הצו, על ידי אזרח מן השורה או כל מי שאינו מומחה בתחום זה, עלולה להביא לדחיית הבקשה. בשקילת הבקשה לא ניתנת רלוונטיות לשיקולים סוציאליים, מכיוון שמדובר בדירת מגורים ובנוסף לא תהיה רלוונטית גם הטענה שנוצר צורך דחוף להחליף את הגג שאיים להתמוטט. או שהפך מסוכן עקב חדירת מי גשמים או גילוי שהגג עשוי אסבסט. לכן כדאי להתכונן במהירות, ברגע שסכנת הצו מאיימת על בית מגוריכם, ולהתקשר עם עורך דין מקרקעין, מקצועי, המומחה לענייני צו הריסה. הוא זה שיוכל לאחר שהתעדכן בכל הפרטים המדויקים, להכין תיק בקשה לביטול צו ההריסה ולייצג אתכם בבית המשפט, מול השופט שידון בבקשת ביטול צו ההריסה.

ראו גם: תמא 38

חשוב מאוד לקחת בחשבון, שעל פי החוק, הזמן הנקוב להגשת בקשה לביטול צו הריסה מנהלי, הוא שלושה ימים מהמועד בו נודע למגיש הבקשה על הוצאת הצו. לכן כדאי לפעול במהירות ולהתארגן עם עורך דין מקצועי וחריף שידע לפעול במהירות האפשרית בתוך מסגרת הזמן ויצליח להגיש את בקשת ביטול הצו בזמן.

לאחר בקשת ביטול או עיכוב הצו מנהלי, על פי  החוק נקבע דיון בבקשה בתוך שבעה ימים מתאריך הגשת הבקשה. אך כדאי לדעת שהגשת הבקשה לא מבטלת את הצו, צריך להגיש גם בקשה לעיכוב צו ההריסה המנהלי, או אז יכול בית המשפט לעכב את הצו לזמן של עד 15 יום. במקרה שהדיון מתקיים במעמד הצדדים, רשאי בית המשפט להאריך העיכוב בתקופות נוספות.

מתי ניתן לבטל צו מנהלי?

צו הריסה מנהלי קשה מאוד לבטל, סמכויותיו של בית המשפט מצומצמות ביותר במקרה זה. בסופו של דבר העילה הכמעט יחידה לביטול הצו היא הוכחה שהבנייה נעשתה כחוק ולא נעשו עבירות.

לחצו כאן לפרטים אודות קבוצת רכישה