תמא 38

תמא 38 מזה אומר

תמא 38 היא תוכנית המתאר הארצי לחידוש וחיזוק של מבנים קיימים (בדרך כלל מאוד ישנים) זו תוכנית אשר מאגדת אוסף של תקנות שונות שהתפקיד המרכזי והעיקרי שלהן הוא בסיכונים אשר יכולים להיווצר עקב רעידת אדמה. תוכנית זו הוקמה על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה שהעונד בראשה הוא האדריכל יונה פיטלסון, התוכנית אושרה על ידי הממשל בתאריך 14 באפריל שנת 2005.

הרקע של תוכנית תמא 38

תקן ת"י 413 (עמידות של מבנים בפני סכנה של רעידת אדמה) נכנס לתוקף משנת 1975 והחל להיות מיושם החל משנת 1980. רוב המבנים במדינת ישראל אינם עומדים בדרישות של תקן זה, עקב כך, בממשל חששו מפני סכנה של התמוטטות מבנים, לכן באו עם תוכנית התמ"א, על מנת לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים ששייכים להם, הממשל העניק תמריצים כלכליים לחיזוק המבנים על ידי כך שהם קיצרו הליכים ביורוקרטיים והעניקו זכויות והיתרי בנייה מוגדלות.

תמ"א 38

מי הם הזכאים לתוכנית זו?

כל בניין שנבנה בהיתר בנייה לפני שיושם תו התקן 413 בתאריך 1/1/1980 ו/או נקבע על ידי מהנדסים ושאינו בנוי על תו תקן זה, גם לגבי מבנים שהתר הבנייה שלהם ניתן לאחר התאריך הנ"ל ו/או נבנו על ידי מהנדסים שלא על פי התקן כמו שהוא ה יה בעת הוצאת ההיתר לגביהם, במקרים אלה חלות ההוראות של תמ"א 38 אך ללא תוספת זכויות לבנייה. ישנם מבנים הפטורים מתוכנית המתאר הארצית, כמו לדוגמה: מבנים בעלי קומה אחת או שניים עם שטח של עד כ 400 מטר רבוע, מבנים שאינם מאוכלסים (מחסנים לדוגמה) ומבנים המיועדים להריסה.

חוץ ממבני מגורים תוכנית זו חלה בנוסף גם על מבנים שמשמשים לדברים אחרים.

הליכים לקבלת זכויות

אין צורך בתוכנית מפוטרת על מנת לקבל זכאות לתהליך של תמ"א 38, יחד עם זאת, זכאות לתוכנית הנ"ל תאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה על מנת למנוע ברווחתם של התושבים באזור ו/או בחזות של העיר, אולם לא יינתן סירוב עקב "מקרים מיוחדים" ולא על פי שיקולים תכנוניים.

תמא 38 בעיתונות

אפשרויות בנייה במסגרת תוכנית המתאר הארצי

כשמדובר במבנים זכאים, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה יכולה לאשר את ההיתרים הבאים:

 • חיזוק של המבנה אך ללא תוספת של בנייה.
 • סגירה ומילוי של קומה על מנת לבנות דירות חדשות או הרחבה של הדירות הקיימות בקומה הראשונה.
 • תוספת של שתי קומות לבנייה לדירות חדשות ו/או הרחבת השטח של הקומה מתחת ו/או הקמה של אגף נוסף בשטח של שתי קומות בבניין הנ"ל על מנת לבנות דירות חדשות.
 • בנייה של קומה נוספת (חלקית) כחצי מהגודל של הקומה תחתיה, שטח זה יכול לשמש להרחבה של הדירות הקיימות ו/או הוספה של יחידות דיור.
 • חיזוקו של המבנה הקיים ו/או הרחבה של יחידות הדיור הקיימות עד 25 מטר רבוע ברוטו לדירה (תוספת זו מחייבת בנייה של ממ"ד בגודל של 12 מטר רבוע ברוטו ו 9 מטר רבוע נטו).
 • בנייה של מרפסת חדשה לדירה.

הוועדה המקומית יכולה לאשר תוספת של קומה או אגף בשטח של קומה טיפוסית במבנים שאינם משמשים למגורים (לדוגמה: מחסן, חנות וכו'). בנוסף, תוכנית תמ"א 38 מאפשרת הריסה של מבנה קיים אשר דורש חיזוק על פי חוק ולהקים אותו מחדש לפי התוכנית שחלה על זכות הבנייה במקום הנוכחי בתוספת של זכויות הבנייה מכוח תוכנית התמ"א.

כמו כן ישנו היתר גם לתוספות הבאות:

 • מעלית.
 • חנייה.
 • עיצוב הבניין.
 • תוספת של מרחב מוגן דירתי (ממ"ד).

תיקונים שהוכנסו לתוכנית המתאר הארצי

עד שנת 2015 ונכון לשנת 2019 הוכנסו 38 תיקונים לתוכנית המתאר הארצי, להלן התיקונים:

 • תיקון מספר 1 (משנת 2007) – פרשנות למספר הוראות בתכנית המקורית, מתייחסים בעיקר לסוגיה של יחס בין תוכניות בנייה של העיר ל בין תמ"א 38.
 • תיקון מספר 2 (משנת 2010) – תיקון זה נותן את הפריבילגיה ליהנות מזכויות התמ"א גם במסגרת של תוכנית פינוי בינוי.
 • תיקון מספר 3 (משנת 2013) – הרחבת סל הזכויות של התוכנית (במקום קומה 1 בתכנית המקורית תוספת של קומה וחצי, זאת אומרת 2.5 קומות).
 • תיקון מספר 3א (משנת 2016) – נוגע להריסה ובניה מחדש של בניין:

 • תוספת של קומה וחצי עבור בניין בעל קומה אחת.
 • תוספת של שתיים וחצי קומות עבור בניינים בעלי שתי קומות.
 • תוספת של שלוש קומות עבור מבנים בעלי שלוש קומות.
 • תוספת של שלוש וחצי קומות עבור מבני מגורים בעלי ארבע קומות ומעלה.

תיקון מספר 4 – ניתן לאחרונה על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה, תיקון זה הוכנס על מנת לעודד את השימוש בתכנית התמ"א גם על מבנים ציבוריים ואזורי הפריפריה, כמו כן שיפור של אמצעי מיגון למבנים שנבנו לאחר 1980 אך לפני 1992 השנה בא נקבעה חובת הקמה של מרחב מוגן דירתי.

עורך דין תמא 38